ฝึกการฟังบนคอมพิวเตอร์

ลองใช้คําถามตัวอย่างการฟังฟรีเหล่านี้ และลองสัมผัสดูว่าการการสอบฟัง IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นอย่างไร

การสอบการฟัง IELTS แบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยคําถาม 6 ประเภทและคําถาม 24 ข้อ ได้แก่:

 • ปรนัย

 • การจับคู่

 • แปลน, แผนที่, แผนภาพ, ฉลาก

 • เติมบันทึกย่อให้สมบูรณ์

 • คำถามแบบที่ต้องตอบคำถามอย่างสั้น

เริ่มตอบคําถามฝึกหัดฟรีในคอมพิวเตอร์external icon

ดาวน์โหลดกระดาษคําตอบexternal icon

ฝึกฝนการอ่าน IELTS ในคอมพิวเตอร์

ลองอ่านตัวอย่างคําถามการสอบอ่าน IELTS แบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเป็นรูปแบบการสอบสําหรับคุณหรือไม่ สิ่งนี้ยังเป็นส่วนเสริมที่ดีมากสําหรับแผนการศึกษา IELTS ของคุณ

คําถามตัวอย่างการอ่านสําหรับข้อสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคําถาม 11 ประเภทและคําถาม 41 ข้อ ได้แก่:

 • ปรนัย

 • การระบุข้อมูล

 • เติมบันทึกย่อให้สมบูรณ์

 • การจับคู่หัวข้อ

 • การจับคู่ประโยคจบของเรื่อง

 • เติมบทสรุปให้สมบูรณ์

 • การทำประโยคให้สมบูรณ์

 • การทำผังงานให้สมบูรณ์

เริ่มต้นคําถามตัวอย่างสําหรับการสอบฟังโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบเพื่อดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน

ฝึกการเขียน IELTS ในคอมพิวเตอร์

ลองอ่านตัวอย่างคําถามการสอบเขียน IELTS แบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าเป็นรูปแบบการสอบที่เหมาะสําหรับคุณหรือไม่ และหากคุณได้จองการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เพิ่มลงในแผนการศึกษาของคุณ

ตัวอย่างคําถามสําหรับการสอบเขียน IELTS ประกอบด้วย 2 โจทย์

ข้อสอบส่วนที่ 1: คุณจะถูกขอให้เขียน 150 คําและใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในโจทย์นี้

ข้อสอบส่วนที่ 2: คุณจะถูกขอให้เขียน 250 คําและใช้เวลาประมาณ 40 นาทีในโจทย์นี้

เริ่มแบบฝึกหัดเตรียมสอบการเขียนของคุณโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบเพื่อดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน