ไม่ว่าคุณจะมีความบกพร่องด้านการมองเห็น มีอุปสรรคด้านการพูด หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ คุณสามารถสอบ IELTS ได้ภายใต้การเตรียมการพิเศษเท่านั้น สถานที่สอบ IELTS ทั่วทั้งเครือข่ายของเราสามารถช่วยคุณได้

เราสามารถจัดหากระดาษเบรลล์, กระดาษดัดแปลงที่ใหญ่ขึ้น, ข้อความแปลงเป็นตัวเขียนขนาดใหญ่บนบัตรพูด, การสอบฟังแบบพิเศษ, การสอบฟังแบบอ่านริมฝีปาก, อุปกรณ์ขยายเสียงพิเศษ, ซอฟต์แวร์ประมวลผลคํา และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้วยเสียงพูด

ควรติดต่อสถานที่สอบก่อนที่จะทำการสมัครสอบ IELTS ของคุณ เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับวันสอบครั้งต่อไปที่มีให้บริการ เวลาในการแจ้งให้ทราบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนที่จําเป็นสำหรับการสอบของคุณ

สอบถามข้อมูล IELTS

Is a health condition considered to be a special requirement?

Yes, it is.


We can provide a variety of arrangements to support you during the test if you have special requirements due to hearing loss, low vision, learning difficulties, medical conditions or infant feeding.


We can provide modified and enlarged print papers, braille papers, braille and enlarged print versions of the Speaking test, lip reading version of the Listening test, extra time for the Reading and Writing test or use of a computer (e.g. for candidates with dyslexia), a scribe to write answers on your behalf or a special Listening Test (e.g. using amplification equipment and/or lip-reading version of the Listening test for those with hearing difficulties).


Test centres deal with all applications for special arrangements individually. You will be asked for full details of your particular circumstances. They will make every effort to make all the necessary special arrangements for you to complete an IELTS test.