เมื่อวันสอบของคุณใกล้เข้ามา สิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าคุณจะได้เจออะไรบ้างในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากที่คุณสอบ IELTS แล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมาถึงก่อนเวลาและมีเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดกับคุณ เนื่องจากกระบวนการลงชื่อเข้าสอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่สอบ หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าสอบแล้ว คุณจะสามารถเก็บทรัพย์สินส่วนตัวของคุณไว้ที่จุดฝากกระเป๋าก่อนที่คุณจะถูกนําทางไปยังที่นั่งของคุณโดยผู้ดูแลการสอบ หลังจากจุดนี้ คุณจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ได้

เมื่อการสอบเริ่มขึ้น ให้ค่อยแบ่งเวลาเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทําแต่ละส่วนของการสอบให้เสร็จ หากคุณมีคําถามใด ๆ คุณสามารถยกมือขึ้นเพื่อขอให้ผู้ดูแลการสอบช่วยได้ เมื่อการสอบสิ้นสุดลง คุณสามารถออกจากห้องสอบและเอาสิ่งของของคุณกลับ

ผลสอบชั่วคราวของคุณจะพร้อมแสดงทางออนไลน์ใน 3 ถึง 5 วันหลังจากที่สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ หรือ 13 วันหลังจากการสอบแบบกระดาษ คุณสามารถรับแบบฟอร์มรายงานการสอบ (TRF) ที่เป็นทางการของคุณได้จากสถานที่สอบหรือส่งให้คุณทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูล IELTS

Can I do all parts of the test on the same day?

The Listening, Reading, and Writing parts of the test are completed immediately after each other on the same day. In some test centres, you will sit the Speaking test on the same day, or up to 7 days before or after your test date.


If you take computer-delivered IELTS, the Speaking test will be taken on the same day, either before, or after the other three parts of the test.

มาตรการด้านความปลอดภัยในวันสอบ

ดูมาตรการด้านความปลอดภัยบางส่วนที่เราได้แนะนําไปแล้วเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยในวันสอบระหว่างช่วงโควิด-19

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/212IcHdonifClokOoTr77f/9d052d7cb7589523c6b48ebb456aafae/test_day_prep_thumbnails1__2_.png
2020-12-08T09:32:45.829Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/1H7WGvQDmGqy8fuUK1xNSF/ea524044c62e3dc224e9a9f9e90f4e2b/Test_day_precautions_2.mp4