องค์กรกว่า 10,000 แห่งในกว่า 145 ประเทศต่างยอมรับว่า IELTS เป็นตัวบ่งชี้ที่อย่างเป็นทางการของทักษะภาษาอังกฤษของคุณ องค์กรเหล่านี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปจนถึงสถาบันฝึกอบรม หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง องค์กรวิชาชีพและอุตสาหกรรม แต่ละองค์กรเหล่านี้กําหนดระดับคะแนนขั้นต่ำ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ค้นหาข้อกําหนดรายการ IELTS ที่จําเป็นสําหรับการสมัครของคุณ คุณสามารถค้นหาองค์กรที่ยอมรับคะแนน IELTS ได้ในหน้านี้

คุณสามารถใช้คะแนน IELTS ของคุณเพื่อสมัครกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก บริษัทข้ามชาติยังยอมรับ IELTS ว่าเป็นสิ่งยืนยันทักษะภาษาอังกฤษของคุณ รวมถึงหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา อาชีพบางอย่างในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจําเป็นต้องมี IELTS สําหรับการลงทะเบียนทางวิชาชีพ เช่น การพยาบาลและการสอน

ระดับคะแนนขั้นต่ำที่จําเป็นในการศึกษาหรือทํางานในองค์กรเฉพาะแห่ง หรือย้ายถิ่นไปยังประเทศต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไป ตรวจให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบระดับคะแนน IELTS ที่คุณต้องการก่อนที่จะทําการสอบ IELTS

สอบถามข้อมูล IELTS

What is IELTS?

IELTS is a secure English-language test that is accepted by more than 10,000 organisations across the globe, from education institutions to employers, as well as government and professional bodies. IELTS is not an exam.


IELTS assesses your English-language proficiency across four skills: listening, reading, writing and speaking in either an academic, higher education or practical, everyday setting.

เรื่องราวความสําเร็จของ IELTS

การรวบรวมเรื่องราวความสําเร็จของ IELTS จากผู้เข้าสอบหลายคนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา และวิธีการที่ IELTS ช่วยกําหนดรูปแบบอาชีพทั่วโลกของพวกเขา

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5zamVegARWdcwKOGiMvDax/2c8dcc92dfbb132c4a7be86b754257ba/shutterstock_552060505.jpg
2020-12-08T09:17:41.382Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/5eDxLZGnOIdz1RuAmDcS1y/82d68f3b30e33ef1f4587cf177de9adb/IELTS_30_Years_Video_3_Edit_2.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม