คุณสามารถเลือกที่จะสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์สําหรับทั้งการสอบ General Training และการสอบ Academic รูปแบบข้อสอบ, ประเภทคําถาม, เวลาที่จัดสรรให้กับส่วนทดสอบแต่ละส่วนและเนื้อหาจะเหมือนกันทั้งในการทดสอบแบบคอมพิวเตอร์และการทดสอบแบบกระดาษ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประสบการณ์ในวันสอบของคุณ หากคุณเลือกที่จะทําการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องทําการสอบส่วนการอ่าน การฟัง และการเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์คำตอบทั้งหมดในหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถจดลงบนกระดาษจดบันทึกในระหว่างการสอบฟัง

การสอบพูด IELTS ยังคงเหมือนเดิม โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ การสอบพูดสามารถเลือกได้ว่าจะสอบก่อน หรือหลังจากการสอบอ่าน ฟัง และเขียน

การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น ผลคะแนนของคุณจะออกเร็วขึ้นมาก ด้วย IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ผลคะแนนของคุณจะพร้อมใช้งานภายใน 3 ถึง 5 วัน

สอบถามข้อมูล IELTS

Can I make notes during the computer-delivered IELTS test?

Yes. Computer-delivered IELTS provides a note-taking and highlight function. You can try these functions on the familiarisation tests here. You can also write notes on the login details sheet you receive at the beginning of the test.

เรียนรู้เพิ่มเติม