การสอบ IELTS Life Skills มีไว้สําหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการฟังที่มาตรฐานสากลของยุโรปในการวัดความสามารถทางภาษา (CEFR) ระดับ A1, A2 หรือ B1 ซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานวีซ่าและการย้ายถิ่นของสหราชอาณาจักรสําหรับวีซ่าบางประเภท

IELTS Life Skills A1, A2 และ B1 ทดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการพูดของคุณ คุณจะได้รับการทดสอบความสามารถของคุณในการรับและรวบรวมข้อมูล สื่อสาร และในการพูดคุยอภิปราย ซึ่งความสามารถในการสอบของผู้เข้าสอบคนที่สองจะไม่กระทบต่อผลสอบของคุณ

ผลสอบ IELTS Life Skills จะแตกต่างเล็กน้อย แทนที่จะได้รับเป็นระดับคะแนน คุณจะได้รับผลคะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ผลลัพธ์ที่ผ่านหมายความว่า คุณสามารถใช้ผลการทดสอบของคุณสําหรับการสมัครขอวีซ่าได้

การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 16 - 22 นาที โดยคุณจะได้ทดสอบกับผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบคนที่สอง

สอบถามข้อมูล IELTS

What is the 'pass mark' for the IELTS test?

In the IELTS Life Skills test, your results are given as a pass or fail mark.


There is no pass or fail in IELTS Academic or General Training test. Scores are graded on the 9-band system. Each educational institution or organisation sets its own level of IELTS scores to meet its individual requirements.

เรียนรู้เพิ่มเติม