หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือขอรับการลงทะเบียนทางวิชาชีพ คุณสามารถทําการสอบ IELTS Academic ได้ หรือหากคุณต้องการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ทํางาน หรือย้ายไปยังประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ การสอบ IELTS General Training อาจเหมาะสําหรับคุณ

สถานที่ที่คุณต้องการศึกษา ทํางาน หรือย้ายถิ่นไปจะส่งผลต่อประเภทการสอบของคุณ หากคุณต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสอบ IELTS สำหรับ UKVI โดยเฉพาะ อาจจะเป็น IELTS Academic สำหรับ UKVI, IELTS General Training สำหรับ UKVI หรือ IELTS Life Skills A1 หรือ B1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าคุณต้องทําการสอบประเภทใด เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ สถาบัน และองค์กรที่ได้รับการยอมรับอื่น ๆ ได้กําหนดข้อกําหนดการเข้าโดยใช้ IELTS เอง

สอบถามข้อมูล IELTS

What does IELTS for UKVI, SELT and CEFR mean?

IELTS for UKVI, sometimes called SELT, is the same  as any other  IELTS  test, but with additional security  measures  required by the UK Government.


The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is an international standard for describing language ability. It describes language ability on a  6-point scale, from A1 for beginners, up to C2 for those who have mastered a language.


If  you  wish to migrate, study or work in the UK, you may be required to take the IELTS for UKVI test. Use the  UK Government visa check list  to find out whether you need to take an approved test  and  what level you need to achieve. 

เรียนรู้เพิ่มเติม