หากคุณไม่พอใจกับผลสอบของคุณ คุณสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจผลสอบใหม่ได้ (ตรวจสอบผลสอบ IELTS ของคุณ) โดยติดต่อศูนย์สอบที่คุณทําการสอบ IELTS

หากคุณยื่นคำร้องขอตรวจผลสอบใหม่ การสอบของคุณจะได้รับการตรวจอีกครั้งโดยผู้คุมสอบอาวุโสของ IELTS ผู้ซึ่งไม่ทราบระดับคะแนนเดิมของคุณสําหรับแต่ละส่วนของการสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนเดิม ศูนย์สอบจะทำการออกแบบฟอร์มผลคะแนน (TRF) ใหม่

คุณสามารถขอตรวจคะแนนใหม่ได้ภายใน 6 สัปดาห์นับจากวันที่สอบ IELTS ในแบบฟอร์มรายงานผลการสอบของคุณ คุณสามารถขอตรวจสอบคะแนนใหม่สําหรับการสอบ IELTS ทั้งหมดหรือหนึ่งส่วนหรือมากกว่า (การอ่าน การเขียน การฟัง หรือการพูด) ผลสอบที่คุณตรวจสอบจะพร้อมใช้งานภายใน 2 ถึง 21 วัน หลังจากยื่นคำร้องขอตรวจผลคะแนนใหม่

มีค่าใช้จ่ายในการขอตรวจผลคะแนนใหม่ หากระดับคะแนนของคุณเปลี่ยนไป คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายคืน

สอบถามข้อมูล IELTS

What happens when I get my IELTS test remarked?

When you request a remark, your IELTS test will be remarked by an experienced senior IELTS examiner who are not aware of the original marks awarded for each part - Writing, Reading, Listening and Speaking. Your test centre is then notified of the remarked result and if the mark has changed, you will receive a new Test Report Form (TRF).

IELTS ให้คะแนนกันอย่างไร

เพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่คะแนน IELTS ที่คุณต้องการ ดูวิดีโอสั้น ๆ นี้และดูว่า IELTS ให้คะแนนอย่างไรในทั้งสี่ส่วนของการสอบ

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6Ck6Ac9MDg0Yx0EsoX8KMZ/537fcabbbaf55e6e74fc494590baeb7a/190213.PN.ielts-2916.jpg
2020-12-08T09:08:03.843Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2SgnA1tyiVi87zhwsEWz3z/6067de4e39978fb6a3b6092f66f15399/How_is_IELTS_scored_.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม