ในการสอบ IELTS ทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะถูกวัดด้วยระดับคะแนนที่ได้ ระดับคะแนนเหล่านี้มีตั้งแต่ 0 ถึง 9 โดยแต่ละระดับคะแนนจะสะท้อนถึงระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเช่น ระดับคะแนนที่ 6 หมายถึง ผู้ใช้ที่มีความสามารถซึ่งในทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาด การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะในบางสถานการณ์ และการเข้าใจผิดอยู่บ้าง พวกเขายังสามารถใช้และเข้าใจภาษาที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่เเล้ว

ในผลคะแนน IELTS ของคุณ คุณจะได้รับระดับคะแนนในแต่ละส่วนของข้อสอบรวมถึงช่วงคะแนนรวม ซึ่งคือค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนต่าง ๆ ของคุณในด้านการพูด การอ่าน การเขียนและการฟัง ระดับคะแนนต่าง ๆ ของคุณจะแสดงออกเป็นคะแนนจำนวนเต็มหรือระดับคะแนนที่มีทศนิยมครึ่งหนึ่ง และจะถูกปรับออกเป็นส่วนครึ่งหรือคะแนนจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ 6.5 คะแนนในการอ่าน 5 ในการเขียน 7 ในการพูด และ 6.5 ในการฟัง ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 4 ทักษะจะเป็น 6.25 คะแนนนี้จะถูกปรับเป็น 6.5 ในส่วนช่วงคะแนนรวมของคุณ

สอบถามข้อมูล IELTS

Why do I score higher in some parts of the test over others?

It is common for people to achieve a different band score for each skill and completely normal to have a difference of up to two bands between skills. This occurs regardless of the language being tested and the type of language test taken. Listening and Speaking are often the strongest skills for most people.

IELTS ให้คะแนนกันอย่างไร

เพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่คะแนน IELTS ที่คุณต้องการ ดูวิดีโอสั้น ๆ นี้และดูว่า IELTS ให้คะแนนอย่างไรในทั้งสี่ส่วนของการสอบ

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6Ck6Ac9MDg0Yx0EsoX8KMZ/537fcabbbaf55e6e74fc494590baeb7a/190213.PN.ielts-2916.jpg
2020-12-08T09:08:03.843Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2SgnA1tyiVi87zhwsEWz3z/6067de4e39978fb6a3b6092f66f15399/How_is_IELTS_scored_.mp4

เรียนรู้เพิ่มเติม